Hankkeessa törmäilijät

Hankeryhmällä on monipuolista asiantuntemusta kuvataiteen, teatteritaiteen, meteorologian, kansatieteen, folkloristiikan, Suomen historian, museologian, valokuvauksen, viestinnän, teknologian ja käsikirjoittamisen alalta. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä, johon kuuluu vertaisoppiminen. Hanketta hallinnoi Lusto – Suomen Metsämuseo.

Ilmatieteen laitoksen tiedetoimittaja FM Tiina Ervasti viestii työkseen tieteestä ja ilmastotutkimuksesta. Kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti tieteen popularisointi sekä uudenlaiset, visuaaliset tavat välittää tutkimustietoa.

Kuvanveistäjä Petri Eskelinen (s. 1975) rakentaa moninaisia mekaanisia tieteellisten instrumenttien kaltaisia veistoksia, jotka tulevat yhä lähemmäs katsojan kehon toimintaa, reagoiden ja jatkaen kokijan liikkeitä sekä vaatien katsojaa osallistumaan toimijana teokseen. www.petrieskelinen.net

Ilmatieteen laitos on palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa yleisen turvallisuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä sää-, meri- ja ilmastopalveluja. www.ilmatieteenlaitos.fi

Luston vt. näyttelypäällikkö FM Reetta Karhunkorvaa (folkloristiikka, Suomen historia) kiinnostaa erityisesti kulttuurinen metsäsuhde, metsän representaatiot ja metsämielikuvat.

Teatteri-ilmaisun ohjaaja, koomikko ja kirjoittaja Juuso Kekkonen yhdistää luonnontieteellistä näkökulmaa, yhteiskunnallisia kysymyksiä ja henkilökohtaisia tarinoita. Juuso on luonut projekteja, joissa faktapohjainen aineisto ja esittävä taide kohtaavat yllättävillä tavoilla. www.juusokekkonen.fi

Valokuvaaja Janne Kommosen intohimo ovat luonto ja luonnonilmiöt. Hän on toiminut luovien alojen tietoteknisenä asiantuntijana ja on Ursan myrskybongausjaoston mediayhteyshenkilö. www.comphoto.fi

Kuvataiteilija Antti Laitinen (s. 1975) tekee performansseja kameralle. Töissä ovat vahvasti läsnä dekonstruktion ja rekonstruktion teemat, asioiden purkaminen ja niiden kokoaminen. Monet hänen töistään ovatkin yrityksiä tehdä jotain. Hän on töissään aina tekemisissä luonnon kanssa. www.anttilaitinen.com

Myrsky- ja ukkostutkija FM Terhi Laurila (meteorologia) on kiinnostunut sään ääri-ilmiöistä ja tutkinut mm. Mauri-myrskyn hurrikaaniperäisyyttä ja meteorologisia ominaisuuksia. Ilmatieteen laitoksella Terhin työtehtäviin kuuluu tutkimustoiminnan lisäksi operatiivinen salamapalvelu.

Lusto – Suomen Metsämuseo on ihmisen metsäsuhteesta kiinnostunut metsäkulttuurin valtakunnallinen erikoismuseo. Lusto tallentaa, tutkii ja esittää ihmisen ja metsän vuorovaikutusta. www.lusto.fi

Kuvataiteilija Juhana Moisanderin (s. 1977) teokset ovat installaatioita, joissa yhdistyvät liikkuva kuva projisoituna, ääni ja tilaan rakennetut elementit. Teokset rakentuvat hahmojen ja elementtien välisestä jännitteestä, ja ne huomioivat tilan arkkitehtuurin, ehdot ja mahdollisuudet. Teokset viittaavat usein taidehistoriaan ja luettuun, mutta ovat kytköksissä ihmisenä olemisen arkeen. www.juhanamoisander.com

Luston kokoelmista ja tutkimuksesta vastaava kokoelmapäällikkö, dosentti, FT Leena Paaskoski (kansatiede, museologia) on tehnyt muistitietotutkimusta ja kiinnostunut kokemuksista museo-objekteina.

Kuvataiteilija Taneli Rautiaisen (s. 1983) teokset rakentuvat tilalliselle ajattelulle. Teoksissa yhdistyvät kuvanveisto, arkkitehtuuri ja tilallisuus. Taneli on kiinnostunut valosta ja äänestä kuvanveiston välineinä. Immateriaalisilla keinoilla voi luoda kokemuksia ja ajatuksia tilasta ja tunnelmista. Monissa teoksissa katsojan kokemus on merkittävässä roolissa. www.tanelirautiainen.blogspot.fi

Myrskyn merkit -hankkeen verkkokanava