Ukkoskyykky on asento, jossa voi suojautua ukkoselta.

Myrskyn merkit

Myrsky syntyy, kun kuumat ja kylmät ilmamassat törmäävät. Seuraukset ovat ennalta arvaamattomia. Myrskyn merkit käynnistää prosessin, jossa vapaaseen ilmaisuun pohjaava subjektiivisesti vaikuttava taide, faktoihin perustuva analyyttinen tiede ja autenttisuuteen tukeutuva kulttuurintutkimus kommentoivat toisiaan ja etsivät yhteisiä tavoitteita, tekemisen tapaa ja yleisöjä. Myrsky tunkeutuu tavallisten ihmisten arkeen ja meteorologien sääkartoille. Luonnontiede ja kulttuurintutkimus määrittävät sisältöjä, mutta taiteesta tulee kaiken ilmaisun keino. Myrskyn merkit sekä herättävät että välittävät voimakkaita ja vaikeasti tavoitettavia aineettomia aistimuksia, kokemuksia ja tunteita.

Hanke tuottaa myrskykonseptin: prosessikuvauksen taiteen, tieteen ja kulttuurin jaetusta tekemisestä ja siinä saaduista oppimiskokemuksista. Konsepti yhdistää eri alojen sisältöjä ja tekemisen tapaa, haastaa totuttuja prosesseja ja on jatkossa sovellettavissa muihin teemoihin ja muille toimijoille. Myrskykonseptilla hankkeessa toteutetaan uusia yleisöjä etsivä näyttelyllinen Myrskyasema, johon liittyy tällä Myrskykanavalla verkossa, mutta lisäksi luonnossa ja livenä esiintyviä osia.

Myrskyn merkit avaa kokemuksellisen, visuaalisen ja tieteellisen vuoropuhelun ihmisen ja luonnon suhteesta. Sitä ei voi määritellä yksinomaan taiteeksi, luonnontieteeksi tai kulttuurintutkimukseksi.

Asta, Veera, Lahja, Sylvi, Mauri, Tapani ja Eino ovat jättäneet jälkensä suomalaisten muistoihin. Jo paljon ennen heitä Ukon tiedettiin osoittavan vihaansa salamoilla ja suopeuttaan sateella. Myrskyt ovat aina kiehtoneet ja pelottaneet ihmisiä ja iskeneet suoraan ihmisen kokemusmaailmaan ja yhteiseen muistiin. Luonnonvoimat yllättävät ja haastavat edelleen ihmisen ja hänen uskonsa luonnon hallintaan. Myrskyt saavat aikaan henkilö- ja taloudellisten vahinkojen lisäksi voimakkaita tunnereaktioita, jopa yliluonnollisen kokemuksia. Myrskykokemukset säilyvät yksilöiden ja yhteisöjen muistissa ja tulevat esiin arkipuheessa, sosiaalisessa mediassa, ääni- ja kuvatallenteissa ja tiedotusvälineissä. Kokemukset tuottavat aktiivista ja elävää kerrontaa: myrskyt jatkuvat elämyksellisinä pitkään muistoissa ja puheissa. Kokemukset kuvaavat ihmisen ja luonnon välistä suhdetta moniulotteisesti, ja vertauskuvina myrskyt takertuvat ihmiselämään vielä monitahoisemmin.

Säätila kiinnostaa kaikkia, ja monilla on omakohtaisia myrskykokemuksia. Luonnontieteellistä tietoa myrskyistä tallennetaan ja tulkitaan jatkuvasti ja ihmisten myrskykokemuksia on kerätty SKS:n ja Luston hankkeessa Myrsky! Myös some tuottaa jatkuvasti myrskyaineistoa.

Myrskyn merkit -hankkeen verkkokanava